Maribor, 04.12.2018

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v decembru 2018 ne smete zamuditi

Do 10.12.

 • Poročanje FURS o izdanih računih iz vezane knjige računov za pretekli mesec

 • Odložitev od FURSa predizpolnjenega OPSVL v sistem eDavki

 • Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb

 • Odložitev od FURSa predizpolnjenega OPSV v sistem eDavki

 • Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Do 14.12.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za november 2018 (od 1. 12. – 14. 12.)

 • Skrajni rok za izdajo računa za dobave znotraj Unije, ki so bile opravljene v prejšnjem mesecu
 • OPSVL za direktorje, v primeru neprejetja ali nestrinjanja s predizpolnjenim OPSVL

 • OPSV za zasebnike, v primeru neprejetja ali nestrinjanja s predizpolnjenim OPSV

Do 15.12.

 • Plačilo prispevkov za direktorje – obrazec OPSVL (oz. najkasneje peti dan po tem dnevu)
 • Plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike (oz. najkasneje peti dan po tem dnevu)

Do 18.12.

 • Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-1 obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)

 • Plačilo dajatev od plač FURS (oz. najkasneje peti dan po dnevu izplačila plač)

Do 20.12.

 • Rekapitulacijsko poročilo ter obračun DDV

 • Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni)

 • Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)

 • Poročanje MDDSZ o namenski porabi nagrade in oprostitvi plačila prispevkov za PIZ za zaposlovanje invalidov nad kvoto

Do 31.12.

 • Poročanje Banki Slovenije – obrazec SKV

 • Obvestilo FURS o spremembi izbranega sistema vodenja poslovnih knjig za zasebnike

 • Poročanje neobdavčenih izplačil v novembru, za katerega ni bilo poročanja ob izplačilu, na REK obrazcu

 • Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1

 • Obračun DDV (če ni rekapitulacijskega poročila) in plačilo DDV

 • Krovna matična podjetja (t. i. velikih multinacionalk) predložijo FURS CbCR za poslovno leto 2017

POSEBNOSTI: