Maribor, 24.09.2018

Na normirance bodo vplivale tako spremembe Zakona o dohodnini (Zdoh-2S) pa tudi spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O).

V zakonodajo je vnesen nov pogoj, ki ga bodo morali upoštevati normiranci v 2018. Po novem bodo morali iz sistema obdavčitve na podlagi normiranih odhodkov izstopiti, ko bodo v dveh zaporednih davčnih obdobjih dosegli 300.000 evrov prihodkov.

Ta določba se uporablja od 1. 1. 2018, torej že za presojo, ali bo podjetnik lahko ostal normiranec tudi v davčnem letu 2018. V povprečje dveh zaporednih let se bo zato upoštevalo tudi že obdobje 2016 in 2017.

Če je podjetnik normiranec začel opravljati dejavnost v letu 2017 in že v tem letu presegel 300 tisoč evrov prihodkov mu po pojasnilu fursa ni potrebno že v letu 2018 izstopiti iz sistema obdavčitve z upoštevanjem normiranih odhodkov.

V skladu z zakonom o dohodnini se upošteva povprečje doseženih prihodkov iz dejavnosti dveh zaporednih predhodnih let. Tega podatka pa ni, če je zavezanec šele začel poslovati v preteklem letu. Povprečja dveh zaporednih preteklih let namreč ni mogoče določiti. Zato v takem primeru zavezancu ni treba obvezno izstopiti iz sistema ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, tudi če v preteklem davčnem letu prihodki presegajo 300 tisoč evrov. Podjetnik ne bo več normiranec šele v letu 2019. Kot je torej jasno, bo tak zavezanec v letu 2018 še vedno lahko užival prednosti nizke obdavčitve z upoštevanjem normiranih odhodkov in to ne glede na višino ustvarjenih prihodkov v 2018.

VIR: Davčna uprava Republike Slovenije

Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simona Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si