M4

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA V ZVEZI S POSREDOVANJEM ELEKTRONSKEGA OBRAZCA M-4

Kako vstopiti v spletno aplikacijo za posredovanje podatkov na obrazcih M-4? Kakšen je postopek zamenjave kvalificiranega digitalnega potrdila? Kako se…

Obračuni plač

Spomni me april 2017 :)

29. 3. 2017 0

Datumi in obrazci, ki jih v aprilu 2017 ne smete zamuditi Do 10. 4. Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za…

Višina regresa za letni dopust za leto 2017 – gospodarstvo

28. 3. 2017 0

Najnižji znesek regresa določa ZDR-1, ki določa, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico…

VODNIK PO PRAVICAH IZ DELOVNEGA RAZMERJA

8. 3. 2017 0

Najpogostejša vprašanja in odgovori, 1. del: I. Delovno razmerje, druge oblike dela, prepoved diskriminacije in druge splošne določbe II. Sklenitev pogodbe o…

NAPOTENI DELAVCI – MINIMALNE PRAVICE

8. 3. 2017 0

DIREKTIVA 96/71/ES O NAPOTITVI DELAVCEV NA DELO V OKVIRU OPRAVLJANJA STORITEV Zagotavljanje minimalnih pravic delavcem, ki jih napotujejo podjetja na…