M4

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA V ZVEZI S POSREDOVANJEM ELEKTRONSKEGA OBRAZCA M-4

Kako vstopiti v spletno aplikacijo za posredovanje podatkov na obrazcih M-4? Kakšen je postopek zamenjave kvalificiranega digitalnega potrdila? Kako se…

Obračuni plač

VODNIK PO PRAVICAH IZ DELOVNEGA RAZMERJA

8. 3. 2017 0

Najpogostejša vprašanja in odgovori, 1. del: I. Delovno razmerje, druge oblike dela, prepoved diskriminacije in druge splošne določbe II. Sklenitev pogodbe o…

NAPOTENI DELAVCI – MINIMALNE PRAVICE

8. 3. 2017 0

DIREKTIVA 96/71/ES O NAPOTITVI DELAVCEV NA DELO V OKVIRU OPRAVLJANJA STORITEV Zagotavljanje minimalnih pravic delavcem, ki jih napotujejo podjetja na…

LETNI DOPUST IN REGRES ZA LETNI DOPUST

8. 3. 2017 0

VPRAŠANJA: Kolikšen je minimalni letni dopust po Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, v nadaljevanju ZDR-1)? Kdaj…

Obvestilo o odmeri letnega dopusta za leto 2017

7. 3. 2017 0

Tako kot je to veljalo že po starem Zakonu o delovnih razmerjih-ZDR od leta 2007 naprej, je tudi po novem…